Gi gave

Mer himmel på jorda

Bekkefaret menighet: møte med Jesus til tro og etterfølgelse.

1. Menighetsarbeidet

2. Barne- og ungdomsarbeidet i hovedsak lønn til barne- og familiepresten.

På forhånd takk for gaven!